• Bulgarian
  • English
25 март 2019

image071.jpg

Вход потребители


Забравена парола
Нямате достъп?
Регистрирайте се!!!

Инженерни решения Печат Е-мейл

 

Инженерният опит на компанията при проектирането и производството на габионните и други укрепващи конструкции, намира корените си в Италия, в далечната 1893 г. От тогава до сега дейността е на основата на принципите: високо качество,дълтовечност /издръжливост/ и екологична безопасност.

Ние се специализирахме в разработването на ефективни решения свързани с природозащитни действия, касаещи защитата на почвените слоеве от ерозия, като се съхрани обкръжаващата действителност на околната среда и обезпечи най-вече ефективността на издържливост на съоръженията.

ИНЖЕНЕРНО – ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ – делят се на няколко вида :

· Гравитационни подпорни стени :

Клетъчните габиони са обемни кон- струкции, които се подготвят в завод- ски условия и са направени от мрежи двойно усукани и запълнени с камъни Те образуват гъвкави,пропускливи структури във вид на подпорни стени и в същото време се сливат с естествената околна среда и стават част от природния ландшафт.

· Армироване на почвени слоеве и укрепване на склонове :

При натоварване повечето почвени слоеве се повреждат,като нарушават структурата си. Създали сме надеж- ден метод за армиране и укрепване на такива участъци със специални материали с повишена здравина и устойчивост на масивните склонове.

· Хидротехнически и биоинженерни решения. Контрол на ерозията :
 
Ефективността на продукцията на компанията в сферата на хидра-влическите и противоерозийни работи са проверени в многогодишните опити по всички обекти, които са изпълнявани във всички точки на света, като се съобразяваме с всякакви климатични пояси и сложностите, произтичащи от различните условия на работата. Биоинженерните решения позволяват още по-дълбоко решаване на еколо-гичните задачи във всяка фаза от строителството.

 

· Защита от каменопади /сипеи/:
Един от най-надеждните начини в борбата със сипеите и каменопадите в планинските участъци и железопътните линии се явява използването на специални мрежи – двойноусукани, а така също и противосипейни панели.

 

· Армировка на автомобилни пътища:
Засега една от най-актуалните задачи в пътното строителство се явява премахването на коловозите и появилите се цепнатини в шосетата. Ние предлагаме ред решения, позволяващи с успех да се решат гореописаните проблеми и едновременно с това да се увеличи срока на използване на шосейните пътища, като се намали разходът за тяхната експлоатация;

 

· Архитектура и дизайн :
Габионните технологии намират все по-голямо приложение в сферата на архитектурните решения;

 

 

Ние строго следим за качеството на стоманената тел, която използваме при производство на конструкциите с различна форма и предназначение: от Габионните до системите Зелен Терамеш и Родмеш;

В допълнение към гореизложеното, ще Ви предложим и широк спектър от други решения при геотехническите работи, като геосинтетични материали и геотекстил /георешетки/, рулонни биомати и макмати и това е само част от големият списък на алтернативни материали, които можем да използваме и предложим.

Като водещи в доставката и монтажа на тези съоръжения, ние трябва да бъдем уверени, че нашите клиенти ще получат професионална подкрепа и поддръжка от нас.

Производител на компонентите /видове мрежи, скрепителни елементи и др./, за защитните съоръжения, които използваме е фирма “Триада Плюс” – Украйна, дъщерна на MACCAFERRILtd, на която също сме генерален представител за техните производи за България и Балканите.