• Bulgarian
  • English
, 17 2021

image063.jpg

Вход потребители


Lost Password?
No account yet? Register

Tools Print E-mail

 

Инструменти за сглобяването на габионните конструкции :

Процесът при монтаж на габионните конструкции, включва в себе си няколко етапа:

· Разопаковане и разглобяване на конструкциите;

· Сглобяване с установка на диафрагма;

· Установяване на конструкции в тялото на съоръжението;

· Свързване помежду им;

· Изтегляне и запълване с каменист материал;

Свързването на конструктивните елементи, а също така и конструкциите по-между им, може да стане по два способа:

Ø Обикновено скрепването на елементите се осъществява чрез свързване на съединенията с плетена тел. Шевът на съединението се осъществява с цяла тел, която се редува с една и две сгъвки на всяко отверстие.

Ø Другият /предпочитаният/ способ представлява събиране на габионни конструкции, като се използва специален инструмент–степлер /рис.1/. Както показва опитът този начин позволява значително да се намалят загубите на труд, което съществено влияе на пусковите срокове и прави монтажа по-удобен и по-качествен. Скрепяването на габионните конструкции се осъществява с помощта на специални звена /рис.2-3/

а)
б)

 
Рис. 1. Пневматичен (а) и ръчен (б) степлер за монтаж на габионни конструкции.
 

Рис. 2. Скрепване на габионни конструкции спомощта на звена
Рис. 3. Общ вид на звеното за степлера

 
В затворено състояние диаметъра на звената се равнява на около 20 мм, максималната стъпка между звената при закрепване на мрежите трябва да съставлява не повече от 20 см. /рис.2/. Примерното количество на звена, необходимо за свързване на конструкциите е показано в таблица 1.
 
Тип конструкция
Габиони
Подложки Рено
Система Терамеш
Височина (м)
1.00с диафрагма
1.00без диафрагма
0.50
0.17 - 0.23
0.30
1.00
0.50
Разход на звена на м3, м2. (бр.)
30 - 40
20 - 30
40 - 60

15-18

15 - 20
20 - 30
30 - 50
Табл. 1. Разход на звената при свързване на габионни конструкции:
 

За облекчаване на работата при събиране на габионите и икономия на време се използват специални устройства /краб/ за плътно притягане капаците на габионите към основния корпус (рис. 4).

 

Рис. 4. Устройство /краб/ за притягане капаците на габиони.

По такъв начин използваните степлери и крабове облекчават технологическият процес при монтажа на габионните конструкции, повишават производителността на труда, подобряват качеството и надеждността на съоръженията.

След завършване на строителството габионните съоражения придобиват още по-голяма здравина, акумулираща се от земните и каменните частици на терените и стават част от природния ланшафт.

Инструменти за сглобяването на габионните конструкции :

 
Процесът при монтаж на габионните конструкции, включва в себе си няколко етапа:
 
· Разопаковане и разглобяване на конструкциите;
· Сглобяване с установка на диафрагма;
· Установяване на конструкции в тялото на съоръжението;
· Свързване помежду им;
· Изтегляне и запълване с каменист материал;

Свързването на конструктивните елементи, а също така и конструкциите по-между им, може да стане по два способа:

Ø Обикновено скрепването на елементите се осъществява чрез свързване на съединенията с плетена тел. Шевът на съединението се осъществява с цяла тел, която се редува с една и две сгъвки на всяко отверстие.
 
Ø Другият /предпочитаният/ способ представлява събиране на габионни конструкции, като се използва специален инструмент–степлер /рис.1/. Както показва опитът този начин позволява значително да се намалят загубите на труд, което съществено влияе на пусковите срокове и прави монтажа по-удобен и по-качествен. Скрепяването на габионните конструкции се осъществява с помощта на специални звена /рис.2-3/