• Bulgarian
  • English
29 March 2020

Arrow ПРОДАВА
    L Aпартаменти
    L Къщи, вили
    L Офиси
    L Търговски
    L Промишлени
    L Парцели
    L Хотели
Arrow ОТДАВА
    L Апартаменти
    L Къщи, Вили
    L Търговски
    L Офиси
    L Промишлени
Arrow КУПУВА
    L Апартаменти
    L Къщи, Вили
    L Офиси
    L Търговски
    L Парцели
    L Хотели
Arrow НАЕМА
    L Апартаменти
    L Офиси
    L Търговски

Главен сайт GILD-Co

Посетете главния ни сайт оттук


За нас Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 
Нашето дружество ГИЛД - Ко ООД - Русе е учредено на 19 юни 1997 г. и е регистрирано в Русенски окръжен съд по фирмено дело № 722, като е изцяло частно с внесен дялов капитал в размер на 60 000 лв.
Дружеството е собственост на трима съдружници и се управлява от двама управители заедно и поотделно - г-н Гриша Георгиев - управител, г-ца Десислава Колева - финансов директор.
Във фирмата са назначени инженер - инж. Филиз Исмаилова, строителни техници- Недялко Неделчев, Илиан Венков, помощен строителен и офис персонал. При необходимост работим съвместно и със:
- инж. Петко Кръстев – проектант ХМС;
- ст. н. с. инж. Петър Дончев - инженерно – геоложки и хидрогеоложки проучвания и проектиране;
- инж. Мартина Яковлева – проектант – конструктор;
- специалисти към катедри геология и геодезия към БАН, строителна камара София и Русе;
През 2009г. регистрирахме дъщерно дружество изцяло за проектиране в областта, която ще Ви представим, с наименование ГЕОХИДРОПРОЕКТ – ООД.
От 10 години ГИЛД – Ко изпълнява строителна и проектантска дейност, както в сферата на жилищното строителство, така и в областта на инженерни решения за укрепване на свлачища, каменопади, отводнителни дейности, почистване и укрепване на речни корита и дерета, ВиК и габионни конструкции.
През последните 6 години ГИЛД – Ко основно се занимава с гореизложените хидро и гео строителни дейности и габионни системи.
Нашето дружество вече 5 г. работи активно с обекти и проекти по ЗОП, предимно по линия на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и МРРБ, като е реализирало строителни обекти и проекти в следните Общини: Русе, Сливо поле, Ветово, Попово, Силистра, Тутракан, Велико Търново, Варна за над 1 250 000 лв. СМР и 260 000 лв. от проектантски хонорари.
Основната цел за 2010 г. е свързана, както с разширяване на нашата текуща строително – инженерна работа, така и с организирането на производството на самите габиони и защитни мрежи.